RFID – RTLS İş Güvenliği – Kablosuz Ölçüm ve Takip Sistemleri

RFID Nedir ?

RFID (Radio Frequency Identification-Radyo Frekanslı Tanıma), insan etkisi olmaksızın bilginin oluşturulması ve toplanması amacını güden, üzerinde mikroişlemci ile donanmış bir etiketin taşıdığı özel kimlik yapısı ile hareketlerinin güvenli biçimde izlenebilmesine imkan veren radyo frekansları ile çalışan takip/kontrol sistemleri teknolojisidir.

RFID sistemi, barkod sisteminin aksine, özgün konuşlandırma ve fiziksel temas gerektirmeyen akıllı/elektronik veri etiketlerini imal etmek için kablosuz(wireless) elektronik çip kullanan bir veri toplama, takip/kontrol sistemidir.

 

RFID Faydaları Nelerdir ?

 • • İş güvenlik risklerinin azaltılması
 • • İşçilik maliyetlerinin azaltılması
 • • Mağaza satış alanının arttırılması
 • • Fiziksel ürün akışının hızlanması
 • • Gelir kayıplarının azaltılması
 • • İade yönetimi
 • • Kalite problemlerinin etkin takibi
 • • Kolay bozulan malların yönetim

 

RTLS – Kablosuz Ölçüm ve Takip Sistemleri Nedir ?

RTLS olarak bilinen gerçek zamanlı konum takip sistemleri, her sektörde değişik uygulama alanlarında, iş verimliliğini ve kalitesini arttırmak hedefiyle, kullanımı hızla artan kablosuz teknoloji çözümlerdir. Kablosuz iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ile çalışanların ve ekipmanların takibi, kontrolü, ziyaretçi izleme, demirbaş – varlık yönetimleri ve kablosuz ölüm teknolojileri gibi her alanda uygulanması mümkün hale gelmiştir.

 

RTLS Nasıl Çalışır?

 • • RTLS için gereken yazılımlar SERVER olarak kurulur.
 • • RTLS uygulamasının çalıştırılacağı lokasyon için yerleşim planları ve çizimler uygulamaya aktarılır. (bunlar jpeg., pdf., acad formatlarında olabilir)
 • • RTLS uygulaması üzerinden takip ve izleme yapılacak güzergahlar yukarıdaki çizimler üzerinde belirlenir.
 • • RTLS devreye alınır ve WLAN ortamındaki tüm WIFI uç cihazlar takip edilmeye başlar.

 

RTLS Faydaları Nelerdir ?

 • • İş güvenlik risklerinin azaltılması
 • • Operasyonel kalite ve verimlilik artışı sağlanması
 • • Yalnız çalışan güvenliğinin sağlanması
 • • İş gücü ve zaman kazancı sağlanması
 • • Yeni iş akışlarının oluşturulması
 • • Mevcut durumdaki iş süreçlerinin iyileştirilmesi
 • • Üretim, Takip, İşgücü maliyetlerinin azaltılması