Ergonomi Teknolojileri

Neden Ergonomi ?

Ergonomi Teknolojileri dahil olmak üzere birçok alanda Ar-Ge çalışmalarımız vardır. Ergonomi bilimi, insanlar ve çalışma alanlarıyla bilirlikte kullandıkları nesneler arasındaki etkileşimi incelerken aynı zamanda insanların olabildiğince verimli ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için çalışma alanlarıyla birlikte kullandıkları araçların tasarlanmasını ve düzenlenmesini içermektedir.

Ergonomi uygulaması işyerinde özellikle önemlidir. Ergonomik tasarımlar sayesinde işverenler çalışanları için daha güvenli ve verimli ortamlar sağlayabilmektedir. Yaralanmaları azaltmaya ve genel güvenliği arttırmaya ek olarak, iş yeri ergonomisi verimliliği ortalama olarak %11 arttırabilmektedir. Ergonomik uygulamalar çalışma ortamının kalitesini ve çalışanların mutluluğunu ciddi oranda arttırmaktadır.

Ergonomi uygulamalarının kalite ve çalışan mutluluğundaki artisa etkileri yanında bu uygulamalar temel olarak Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının (MSD) azaltılması veya ortadan kaldırılmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bir işgücündeki KİS rahatsızlıklarının azaltılmış olması hem verimlilik artışlarına hem de devamsızlık gibi işçi primlerini içeren birçok maliyetin düşürülmesine olanak sağlamaktadır. Bu faktörlerin doğrudan ve dolaylı maliyetleri ile karşılaştırıldığında, işyerinde etkin ergonomik ekipman kullanmanın değeri kolayca anlaşılmaktadır.

ABD verilerinde, işyeri yaralanmalarının %40 burkulma, fıtık vb ergonomi problemlerinden kaynaklandığı ve rahatsızlıklardan kaynaklı dolaylı maliyetlerin doğrudan maliyetlere oranının en az 4 katı olduğu görülmektedir. ABD’de, kas iskelet sistemi kaynaklı doğrudan maliyetler yıllık 15-20 milyar dolar gerçekleşmektedir. Bununla birlikte kas iskelet sistemi kaynaklı dolaylı maliyetler işçi tazminatları, sigorta pirimleri gibi görülmeyen maliyetler ile birlikte 100 milyar doların üzerinde gerçekleşmektedir.

Bu nedenle, ergonomi yatırımları olay önleme, iş yeri sağlığı ve çalışan mutluluğun artışıyla birlikte takım ruhu oluşturulması için yapılmış uzun vadeli yatırım olarak gerçekleşmektedir.