Çalışma Ortamı Optimizasyonu

Çalışma Ortamı Optimizasyonu 

Ergonomik Çözümler

Çalışanlar için doğru çalışma ortamının ve prosesin tasarlanması, sürdürülebilir ve devamlı bir iş güvenliği için en önemli sorundur.

Eğer çalışma faaliyetleri ve yöntemi iyi planlanırsa ve olması gereken sınırlamalar dahilinde tutulabilirse, bu faaliyetler çalışanların meslek hastalıklarına neden olacak davranışlarda bulunmasını engeller ve verimli çalışma süresini arttırır.

İşte bu noktada ViveLab Sensör Tabanlı Ergonomi Analizi sağlayan yazılım 7 farklı yöntemle (RULA, OWAS, NASA, ISO11226, EN1005-4, Spaghetti Diagram ve Ulaşılabilirlik Testleri), İş Sağlığı ve Güvenliği ve Mühendislik konularında doğru çalışma koşullarının ve proseslerin tasarlanmasında bizlere yardımcı olmaktadır.

Geleneksel, hesaplamaya dayalı yöntemin yerine kesin, nokta atışı risk değerleri, ergonomik ölçüm ve analizlerin yapılmasını sağlamaktadır.

 

Çalışma Ortamı Optimizasyonu

Çalışma Ortamı Optimizasyonu

Ergonomik ortam tasarımlarının yapılması sırasında hassas ölçümlerin yapılması için geniş tabanlı bir antropometrik veri bankası kullanılmaktadır. Bu antropometrik veri bankası sayesinde sanal bir ortam simülasyonu hazırlanmakta, böylece çalışan-makine veya çalışan-iş etkileşimi sanal olarak kurularak çalışanlar risk altına atılmamakta ve ergonomik çözümler üretilmektedir.

Sensör tabanlı ölçümlerin yapılması ergonomik değerlendirmenin ve düzeltici çalışma ortamı optimizasyonunun en üst düzeyde olmasını, profesyonel bir ergonomik analizin yapılmasını sağlamaktadır.

Çalışma ortamı optimizasyonu için sensörlerden alınan eş zamanlı veri akışıyla gerçek zamanlı ergonomik analizler yapılmakta, yazılım arayüzü aracılığıyla oluşturulan ortam simülasyonu sayesinde sanal bir çalışma ortamı oluşturulmakta ve veriler doğrultusunda çalışan ile iş arasında profesyonel bir ergonomik çözüm oluşturulmaktadır.

Uygulama örneklerini aşağıdan izleyebilirsiniz.

 

Benzer Yazılar