Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Alanları için...

Çarpışmayı Algıla, Hayatları Koru

ESP Kaza Önleme Sistemleri

Zonesafe uygulamaları için ErgoSafePartner Güvenlik sistemlerine neden yatırım yapmalıyım?

Araç ve personel kaza risklerini azaltır.

Daha güvenli çalışma alanları sağlar.

Ergo Safe Partner

Personel ve Araçların maruz kaldıkları ramak kala oranlarını azaltır.

Personelin farkındalığını arttırır ve davranış değişimini hızlandırır.

Uygulama Alanları

PAS

Personel Algılama Sistemi

YGG

Yayayolu Geçiş Güvenlği

AAS

Araç Algılama Sistemi

AG

Alan Güvenliği

MEG

Makina Ekipman Güvenlği

KUS

Kör Nokta Uyarı Sistemi

GKS

Geçiş Kontrol Sistemi

BHTS

Bölgesel Hız Tanımlama Sistemi

TYS

Trafik Yönetim Sistemi

YRESS

Yükleme Rampası Emniyet Sistemi

TBAS

Tehlikeli Bölge Alarm Sistemi (Yükleme)

VGS

Vinç Güvenlik Sistemleri

TBAS

Tehlikeli Bölge Alarm Sistemi

TGKS

Tır Gerigörüş Kamera Sistemi

KPS

Kamyon Park Sensörü

İMEKS

İş Makinası Emniyet ve Kamera Sistemi

Partnerlerimiz

İş yeriniz güvenli mi?

Çalışma alanlarının güvenliğini ve personel güvenliğini artırmak için atılabilecek basit ve etkili adımlar vardır. Güvenli site, güvenli araç, güvenli yayalar düşünün.